INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE O KNJIGOVODSTVENIM PROPISIMA

Porezni obveznici i njihovi obračunski timovi imaju potrebu poznavanja svih zakona vezanih za davanja iz privrede u državni proračun i fondove, i regionalne i općinske proračune, i redovito pratiti njihove izmjene i dopune.
Da bi taj posao kvalitetno obavili moraju biti pretplaćeni na sva službena glasila i imati znanja i vremena za čitanje i tumačenje zakonskih tekstova koji su često nerazumljivi za veći broj osoba.

BIRO-ECONOMIC d.o.o. je tvrtka koja je registrirana za knjigovodstvene usluge i porezno savjetovanje, i taj posao uspješno obavlja već dugi niz godina.
Naša profesija je praćenje i tumačenje zakonskih propisa o porezima i ostalim davanjima privrednih subjekata, i informiranje i savjetovanje naših korisnika preko naše WEB stranice na internetu, ili u direktnom kontaktu na telefon u uredovno vrijeme za pitanja i odgovore.

Na našoj WEB stranici imamo slijedeće informativne stranice dostupne samo našim korisnicima:

POREZ NA DOBIT
POREZ NA DOHODAK
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
POSEBNI POREZI
POREZ NA PROMET NEKRETNINA
ŽUPANIJSKI, OPĆINSKI I GRADSKI POREZI
DOPRINOSI NA UKUPAN PRIHOD
OBRAČUN PLAĆA
OTPIS STALNE IMOVINE
ZAKON O KNJIGOVODSTVU
PODSJETNIK

Na svakoj podstranici nalazi se ažurirani Zakon i Pravilnik, i odgovori na najčešća pitanja iz tog područja.
Podstranice su prilagođene korisniku tako da već samim ulaskom dobija osnovne podatke, a pretraživanjem može doći do više informacija. Naš praktični pristup dolazi posebno do izražaja u organizaciji podataka i u odgovorima na najčešća pitanja iz prakse koju i sami obnašamo kod naših korisnika usluga.

Ako ne nađete odgovor na vaše pitanje na našoj stranici, možete nam ga poslati na naš e-mail i dobit ćete odgovor u roku od 24 sata.

Ako želite osobni kontakt, nazovite nas u uredovno vrijeme na telefon za pitanja i odgovore.

Ako ste odlučili biti korisnik našeg programa INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE , odaberite vrstu pretplate i pošaljite nam Vašu narudžbu. Mi ćemo Vam poslati predračun, a nakon uplate, i korislničku lozinku za ulazak u bazu podataka. Ako odlučite skratiti vrijeme do ulaska u bazu podataka, napravite uplatu i pošaljite nam potvrdu na naš fax ili e-mail nakon čega ćemo Vam poslati korisničku lozinku na Vaš fax, ili e-mail.

Cijena sa PDV-om

NETO Poziv na broj odobrenja
Pretplata: - mjesečna 61,00 KN 50,00 05 01-porezni broj
  - tromjesečna 173,85 KN 142,50 05 03-porezni broj
  - polugodišnja 329,40 KN 270,00 05 06-porezni broj
  - godišnja 622,20 KN 510,00 05 12-porezni broj

Broj korisnika je ograničen zbog održavanja razine kvalitete usluge!!

Bez korisničke lozinke možete otvoriti samo POREZ NA PROMET NEKRETNINA i vidjeti kako mi to radimo.