Program usluga

A INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE O KNJIGOVODSTVENIM PROPISIMA
pitanja i odgovori na telefon u uredovno vrijeme, ili na e-mail u roku od 24 sata, i tromjesečni bilten sa pitanjima i odgovorima
(Akademska pogloda, praktični pristup, eksluzivna usluga, ograničeni broj pretplatnika)
B UVOĐENJE KNJIGOVODSTVA
stručni savjet oko odabira najpovoljnijeg hardware-a, software-a, kardova, kreiranje oblika i rokova poslovnog informiranja
(Koristite elektroniku za ponavljanje. Čovjek neka stvara novo !!)
C KONTINUIRANI NADZOR I POSLOVNO INFORMIRANJE
kontinuirani nadzor nad knjigovodstvenom operativom i informiranje poslovodstva o financijskom stanju i rezultatu
D POPUNJAVANJE OBRAZACA
popunjavanje poreznih prijava i ostalih obrazaca prema Poreznoj upravi, ZAP-u, Državnom zavodu za statistiku, Bankama i poslovnim partnerima, osobnim kontaktom ili preko Interneta
E POREZNO SAVJETOVANJE
Analiza bilance i porezno savjetovanje sa grafičkim prikazom
(Državi dajte njeno. Svoje zadržite za sebe !!)